Śląska Federacja Tańca Sportowego ŚFTS

Śląska Federacja Tańca Sportowego ŚFTS jest wojewódzkim związkiem sportowym, członkiem zwyczajnym, okręgiem wojewódzkim Polskiego Związku Sportu Tanecznego PZST (Polskiego Związku Sportowego), członkiem World DanceSport Federation WDSF, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego MKOL.

W skład Federacji wchodzą przedstawiciele profesjonalnego i amatorskiego ruchu tanecznego województwa śląskiego.

Śląska Federacja Tańca Sportowego została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego jako związek sportowy pod numerem 0000858818.

Podstawowymi celami Federacji są:

1. Organizacja, rozwój i popularyzacja tańca sportowego oraz innych form tańca.

2. Podejmowanie działań na rzecz promocji tańca.

3. Organizacja, rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa: dorosłych, młodzieży i dzieci.

4. Rozwijanie zamiłowania do systematycznego uprawiania tańca sportowego oraz innych form tanecznych w różnych środowiskach.

5. Kształtowanie wśród członków zrzeszonych w klubach patriotyzmu, dyscypliny solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.

6. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej Federacji.

Zarząd ŚFTS:

Prezes  –  Cezary Doroszkiewicz

Skarbnik  – Małgorzata Czuj

Sekretarz – Katarzyna Hetmańska