Śląski Związek Tańca ŚZTan

Śląski Związek Tańca ŚZTan ( dawniej Śląska Federacja Tańca Sportowego ŚFTS ) jest oficjalnym przedstawicielem i reprezentantem dyscypliny sportu jaką jest taniec na terenie województwa śląskiego. ŚZTan jest wojewódzkim związkiem sportowym, członkiem zwyczajnym, okręgiem wojewódzkim Polskiego Związku Sportu Tanecznego PZST (Polskiego Związku Sportowego), Federacji Tańca Sportowego FTS, członkiem World DanceSport Federation WDSF, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego MKOL.

W skład Związku wchodzą przedstawiciele profesjonalnego i amatorskiego ruchu tanecznego województwa śląskiego.

Śląski Związek Tańca został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako związek sportowy pod numerem 0000858818.

Podstawowymi celami Związku są:

1. Organizacja, rozwój i upowszechnianie dyscypliny sportu – taniec, a także rozwój rekreacji ruchowej oraz rehabilitacji.

2. Podejmowanie działań na rzecz promocji tańca.

3. Organizacja, rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa: dorosłych, młodzieży i dzieci.

4. Rozwijanie zamiłowania do systematycznego uprawiania tańca sportowego oraz innych form tanecznych w różnych środowiskach.

5. Kształtowanie wśród członków zrzeszonych w klubach patriotyzmu, dyscypliny solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.

6. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej Związku.

 

Zarząd ŚZTan:

Prezes  –  Cezary Doroszkiewicz

Skarbnik  – Małgorzata Czuj

Sekretarz – Katarzyna Hetmańska

 

Dyrektor sportowy:

– Katarzyna Kapral